HIGHLIGHT CONTENT

ภาพจริงถ่ายจากสถานีอวกาศ!! มุมมองนอกโลก เกาหลีเหนือ Vs เกาหลีใต้ ก่อนชมเต็มตาใน IMAX

  • 44,626
  • 19 ก.ย. 2016

ถ่ายจากสถานีอวกาศ!!  มุมมองนอกโลก เกาหลีเหนือ Vs เกาหลีใต้
มืดมิดและสว่าง ก่อนชมเต็มตาใน IMAX 

 

 

สถานีอวกาศนานาชาติเผยภาพความแตกต่างระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ในยามค่ำคืน ซึ่งเป็นเพียงคลิปเศษเสี้ยวที่เราจะได้ชมของจริงแบบเต็มๆใน IMAX A Beautiful Planet พร้อมพาคุณขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ สัมผัสมุมมองของนักบินอวกาศบนนั้นที่มองมายังโลกภาพความสวยงามเหนือจินตนาการเช่น แสงไฟจากพื้นโลกในยามค่ำคืน และผลกระทบที่มุนษย์ได้กระทำต่อโลกซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากอวกาศ

โดยภาพเหล่านี้เป็นภาพจริงที่ถูกถ่ายโดยนักบินอวกาศที่ไปใช้ชีวิตอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ ซึ่งจะถูกถ่ายทอดลงบนจอภาพยนตร์ขนาดยักษ์ของ IMAX พร้อมการนำเสนอในรูปแบบ IMAX 3D ทำให้คุณได้เห็นภาพอันน่าทึ่งเหล่านี้เสมือนคุณได้มองโลกจากสถานีอวกาศด้วยตัวเอง มีกำหนดฉาย 22 กันยายน 

 

 

 

อะ บิวตี้ฟูล เพลนเน็ต

  • 22 September 2016
  • Adventure / สารคดี /
  • 49 นาที
15+