HIGHLIGHT CONTENT

รวมพลังมนุษย์กลายพันธุ์ X-Men Dark Phoenix Movie Set มีให้เลือกสะสมถึง 5 แบบ

  • 9,832
  • 01 มิ.ย. 2019

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : เริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ราคา Tier 1: 300 / Tier 2: 320 /Tier 3: 340 บาท 

ในชุดประกอบด้วย

+ แก้วน้ำพร้อมกับหัวทอปเปอร์ X-Men Dark Phoenix พร้อมน้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว

+ ถังทินทับลาย X-Men Dark Phoenix Movie Set พร้อมป๊อปคอร์นขนาด 130 ออนซ์ 1 ถัง

+ พิเศษสุด เพิ่มเพียง 50 บาท รับซิปล็อคป๊อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ 1 ถุง