HIGHLIGHT CONTENT

มอบความสุข มอบ Wiko ให้คนที่คุณรัก ร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถาม ลุ้นรับรางวัลมากมาย

  • 6,050
  • 20 ธ.ค. 2018

ร่วมสนุกกับกิจกรรมเพียงตอบคำถาม พร้อมสิทธิชมภาพยนตร์ รอบพิเศษ ณ โรงภาพยนตร์ VIP CONCINECONIC เพียงโพสต์ว่า ใครคือคนที่คุณอยากให้ของขวัญ ? เพราะอะไร? พร้อม#Wikosmartphone #wikosmartchoice # GiveHappiness ที่ใต้ Comment โพสต์นี้ : www.facebook.com/MajorGroup/posts/10156092311221094

รับไปเลย Wiko View Max - Lavenderbleen จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 3,690 บาท รวม 36,900 บาท

Wiko Tommy3 Plus - Cherry Red  จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 3,190 บาท รวม 31,900 บาท

และบัตรชมภาพยนตร์เมเจอร์ จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 9,600  บาท

สิทธิพิเศษ *
ผู้โชคดีทุกท่าน ทั้ง 40 ท่านจะได้ชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ VIP ระดับเวิลด์คลาส ราคาที่นั่งละ 1,200 บาท พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม โรงภาพยนตร์ VIP ICONCINECONIC วันที่ 27 ธันวาคม 2561

 

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 20 - 25 ธ.ค. 61
ประกาศผล : วันที่ 25 ธ.ค. 61 เวลา 20.00 น.
มอบรางวัลและชมภาพยนตร์รอบพิเศษ : วันที่ 27 ธ.ค. 61 เวลา 18.00 น.

เงื่อนไขการรับรางวัล โทรศัพท์มือถือ (Wiko View Max – Lavenderbleen, Wiko Tommy3 Plus - Cherry Red)
• ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้บริษัทฯ บันทึกภาพและเสียงของท่าน และ เผยแพร่ภาพและเสียงของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัทฯได้ทุกประการ โดยจะไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
• หากผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลใดๆจากกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมต้องตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับของรางวัล และ ส่งมอบหลักฐานที่บริษัทฯกำหนด และ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล (View Max  184.5 บาท Tommy3 Plus 159.5 บาท) โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดในวันที่มารับรางวัลพร้อมสำเนาบัตรประชาชน ก่อนการรับรางวัล  
• พนักงานและลูกจ้างของวีโก, บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ไม่มีสิทธิ เข้าร่วมรายการ และ ไม่มีสิทธิได้รับรางวัล
• ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมกิจกรรมได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป
• หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่ใช้สิทธิภายในกำหนด ไม่ปฏิบัติตามและ/หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขการรับของรางวัล หรือ เงื่อนไขใดๆของบริษัทฯ ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ
• รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรืออื่นๆ ได้ และ ไม่อาจจำหน่ายหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
• ผู้โชคดีต้องเข้ามารับรางวัลที่ โรงภาพยนตร์ VIP ICONCINECONIC  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 โดยผู้โชคดีจะต้องติดต่อกลับมาทางเบอร์ที่แจ้งไว้ ไม่เกิน 15.00 ของวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
• การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด

ผู้โชคดีติดต่อยืนยันตัวตนไม่เกิน 15.00 ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2561

- โพสต์ชื่อจริง นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ใต้คอมเมนต์นี้ ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2561
- Log In Account ต้องตรงกับรายชื่อผู้โชคดีตามที่ประกาศ

เอกสารในการรับรางวัล

- สำเนาบัตรประชาชน

- ผู้โชคดีต้องแสดง Facebook ยืนยันตัวตนก่อนรับรางวัล

(Log In Facebook แสดงตนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดย ต้องตรงกับรายชื่อผู้โชคดีตามที่ประกาศ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email : online@majorcineplex.com หรือโทร 062-602-1041