HIGHLIGHT CONTENT

ดูหนังฟรี ฉลองเปิดสาขาใหม่ เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์

  • 18,572
  • 27 ส.ค. 2015

ฉลองเปิดสาขาใหม่ เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์
ดูหนังฟรี จำนวน 1,000 ที่นั่ง

 

เงื่อนไข

● เพียงแสดง Application Major Movie Plus ที่จุดลงทะเบียน
● บัตรชมภาพยนตร์ฟรี มีจำนวนจำกัด (มาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
● สงวนสิทธิ์สำหรับ 1 ท่าน ต่อ 1 ที่นั่ง เท่านั้น
● จำกัดจำนวน 200 ที่นั่ง ต่อ วัน (รวม 5 วัน)

ระยะเวลา : 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2558

สาขาที่ร่วมรายการ : เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต