HIGHLIGHT CONTENT

Verse Bucket Set & Verse Topper Cup Set

  • 2,639
  • 29 พฤษภาคม 2023

Spider – Man : Across The Spider – Verse Bucket Set 


ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์)
+สไปเดอร์ แมค บัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 70 ออนซ์ 1 ชิ้น (มี 3 แบบให้เลือกสะสม)
+น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับช่องทางการจำหน่าย KIOSK รัชโยธิน กับ เมกา)
+สไปเดอร์ แมค บัคเก็ต 1 ชิ้น (มี 3 แบบให้เลือกสะสม) (เฉพาะ Packaging เท่านั้น)
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง
+น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับช่องทางการจำหน่าย Delivery)
+สไปเดอร์ แมค บัคเก็ต 1 ชิ้น (มี 3 แบบให้เลือกสะสม) (เฉพาะ Packaging เท่านั้น)
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง
+น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 

 ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่าย EVENT&KIOSK)
+สไปเดอร์ แมค บัคเก็ต 1 ชิ้น (มี 3 แบบให้เลือกสะสม) (เฉพาะ Packaging เท่านั้น)
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง
+น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml. 1 กระป๋อง 

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายทาง Major Mall สั่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Shopee / Lazada)
+สไปเดอร์ แมค บัคเก็ต 1 ชิ้น (มี 3 แบบให้เลือกสะสม) (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์นและน้ำอัดลม)

 

Spider – Man : Across The Spider – Verse Topper Cup Set  
 
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์)
+ แก้วน้ำ ท็อปเปอร์ สไปเดอร์ แมน พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว
+ป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 กล่อง 

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับช่องทางการจำหน่าย KIOSK รัชโยธิน กับ เมกา)
+ แก้วน้ำ ท็อปเปอร์ สไปเดอร์ แมน พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับช่องทางการจำหน่าย Delivery)
+ แก้วน้ำ ท็อปเปอร์ สไปเดอร์ แมน พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่าย EVENT&KIOSK)
+ แก้วน้ำ ท็อปเปอร์ สไปเดอร์ แมน 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging เท่านั้น)
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 
+น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml. 1 กระป๋อง

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายทาง Major Mall สั่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Shopee / Lazada)
+ แก้วน้ำ ท็อปเปอร์ สไปเดอร์ แมน 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์นและน้ำอัดลม)

เงื่อนไขรับสิทธิ์ รีฟิลน้ำอัดลม 
1. รับสิทธิ์เติมน้ำอัดลมฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยนำใบเสร็จที่ซื้อสินค้า ที่ร่วมรายการมาแสดงที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม เพื่อแลกรับสิทธิ์ (การซื้อผ่าน Delivery ไม่ร่วมรายการ)
2. สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะการซื้อที่เคาน์เตอร์สาขานั้น หรือการซื้อ Voucher Code ผ่าน Shopee และ Lazada โดยใช้สิทธิ์ภายในวันที่ซื้อ หรือวันที่แลกรับสินค้าเท่านั้น (การซื้อผ่าน Delivery ไม่ร่วมรายการ)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ระยะเวลาจัดรายการ วันนี้ – 31 ตุลาคม 2566