HIGHLIGHT CONTENT

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Venom ล่วงหน้า ระบบ IMAX 3D ทุกที่นั่ง รับ IMAX’s Poster จากภาพยนตร์ฟรี

  • 5,904
  • 01 ต.ค. 2018

ระยะเวลา : ตั้งแต่เปิดจองภาพยนตร์ล่วงหน้า , เข้าฉาย ถึง จบโปรแกรมฉาย

เงื่อนไข

  • เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ IMAX จำนวน 1 ที่นั่ง สามารถแลกรับ poster ได้ 1 ใบเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์งดแลกรับนอกเหนือเงื่อนไขดังกล่าวทุกกรณี
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ Poster ที่ Box office เท่านั้น โดยลูกค้าที่ชื่อผ่านตู้ E-Ticket หรือช่องทางอื่นๆ จะต้องนำหลักฐานการซื้อบัตรมาแสดงที่ Box office เพื่อแสดงความประสงค์ในการแลก โดยลูกค้าที่แสดงความประสงค์ขอรับก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน
  • Poster มีจำนวนจำกัด ขอสวงนสิทธิ์งดแลกรับ ในกรณีสินค้าหมด
  • หากมีข้อพิพาทใดๆก็ตามการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ตั้งแต่เปิดจองตั๋วชมภาพยนตร์ล่วงหน้า ถึง จบโปรแกรมฉาย