HIGHLIGHT CONTENT

ลูกค้าทรู รับสิทธิ์ซื้อตั๋วหนัง ลด 50% ทุกเรื่อง ทุกรอบ

  • 864,910
  • 01 ม.ค. 2017

สิทธิพิเศษ ลูกค้าทรู รับสิทธิซื้อตั๋วหนัง ลด 50% ทุกเรื่อง ทุกรอบ

การกดรับสิทธิ์
ใช้เครือข่ายทรูมูฟ เอช : กด *878*0127# โทรออก
ใช้เครือข่ายอื่น : ส่ง SMS มายัง 4764703 พิมพ์ R0127 (เว้นวรรค) เลขบัตรประชาชน หรือ เลข passport (ครั้งละ 3 บาท)

เงื่อนไขสำหรับลูกค้า ทรูวิชั่นส์ / ทรูออนไลน์ / ทรูมูฟ เอช

● นำรหัส 16 หลักที่ได้มากดซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ ตู้อัตโนมัติ E-Ticket (Promotion)
● 1 รหัส สามารถแลกสิทธิได้ 1 ที่นั่ง
● สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ ทุกเรื่อง ทุกรอบ ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา
● สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าทรูใช้สินค้าบริการทรูอย่างใดอย่างหนึ่งมาโดยมีสถานะ Active ใช้บริการไม่น้อยกว่า 3 เดือน และมีค่าบริการเฉลี่ยสำหรับ 3 เดือนย้อนหลังในอัตรา 300 บาทขึ้นไป ไม่ค้างชำระค่าบริการ และไม่ใช่นิติบุคคลตามข้อกำหนด
● สิทธิพิเศษนี้สำหรับซื้อบัตรชมภาพยนตร์ลด 50% เฉพาะที่นั่งปกติ  จำนวน 1 ที่นั่ง/เดือน
● สงวนสิทธิ์เฉพาะที่นั่งปกติ สำหรับระบบปกติ และระบบดิจิตอล เท่านั้น สามารถรับสิทธิ อัพเกรดเป็นที่นั่งฮันนีมูน ชำระเพิ่มในราคา 20 บาท/ที่นั่ง
● สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าทรูที่แสดงรหัสทาง SMS เพื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ก่อนรับสิทธิ์ก่อน ตามระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กำหนด
● โควต้า รวมจำนวน 54,000 ที่นั่ง ตลอดโปรโมชั่น
● สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่น หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
● ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขสำหรับลูกค้า ทรูการ์ด

● นำรหัส 16 หลักที่ได้มากดซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ ตู้อัตโนมัติ E-Ticket (Promotion)
● 1 รหัส สามารถแลกสิทธิได้ 1 ที่นั่ง
● สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ ทุกวัน ทุกเรื่อง ทุกรอบ  ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา
● สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าทรูการ์ดเพื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ลด 50% ดังนี้
- ลูกค้า ทรูแบล็คการ์ด รับสิทธิ์ 4 ที่นั่ง / เดือน (ที่นั่งปกติ)
- ลูกค้า ทรูเรดการ์ด รับสิทธิ์ 2 ที่นั่ง / เดือน (ที่นั่งปกติ)
- สงวนสิทธิ์เฉพาะระบบฉายปกติ และระบบดิจิตอล เท่านั้น สามารถรับสิทธิ อัพเกรดเป็นที่นั่งฮันนีมูน ชำระเพิ่มในราคา 20 บาท/ที่นั่ง
● สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าทรูการ์ดที่แสดงบัตรเพื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนต์ที่กำหนด ใช้สิทธิ์ก่อนรับสิทธิก่อน และตามเงื่อนไข
- ทรูแบล็คการ์ด โควต้า รวมจำนวน 110,000 ที่นั่ง ตลอดโปรโมชั่น
- ทรูเรดการ์ด รับสิทธิ์ โควต้า รวมจำนวน 88,000 ที่นั่ง ตลอดโปรโมชั่น
● สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่น หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
● ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ : ทางบริษัท ทรู มีการจำกัดโควต้า การรับสิทธิ์เป็นรายสัปดาห์ โดยเริ่มปล่อยสิทธิ์ทุกวันพฤหัสของแต่ละสัปดาห์

ระยะเวลา : 1 มกราคม  – 31 ธันวาคม 2560

สาขาที่ร่วมรายการ : โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขา ทั่วประเทศ