HIGHLIGHT CONTENT

Thor Love and Thunder Movie Bucket Set

  • 2,131
  • 01 ก.ค. 2022

จำหน่ายชุด Thor : Love and Thunder Movie Bucket Set
1.Thor Bucket Set 

เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์)
+ธอร์ บัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 100 ออนซ์ 1 อัน 
+น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับการจำหน่ายในช่องทาง Delivery)
+ธอร์ บัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 
+น้ำอัดขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 

 ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่าย EVENT&KIOSK)
+ธอร์ บัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง
+น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml.  1 กระป๋อง

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายทาง Major Mall สั่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Shopee)
+ธอร์ บัคเก็ต  (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม) 1 ชิ้น

2.Thor Mighty Cup Set  
เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์)
+แก้วน้ำค้อน ธอร์  พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว (แยกน้ำใส่แก้ว Corporate) 
+ป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 กล่อง 

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับการจำหน่ายในช่องทาง Delivery)
+แก้วน้ำค้อน ธอร์  พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว (แยกน้ำใส่แก้ว Corporate) 
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง

 ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่าย EVENT&KIOSK)
+แก้วน้ำค้อน ธอร์  1 อัน
+น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml.  1 กระป๋อง
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง

ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายทาง Major Mall สั่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Shopee)
+แก้วน้ำค้อน ธอร์  (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม) 1 ชิ้น
 


 

3,Thor : Love and Thunder Combo Set
เริ่มจำหน่ายในบางสาขาตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นหรือจนกว่าสินค้าจะหมด
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์)
+กล่องป๊อปคอร์น ลายหนังภาพยนตร์ Thor : Lobe and Thunder  พร้อมปิอปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ 1 กล่อง
+แก้วน้ำ IML Cup ลายหนังภาพยนตร์ Thor : Love and Thunder  พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ 2 แก้ว  (มีให้เลือก 3 ลายให้ละสม)

เงื่อนไขโปรโมชั่นรับฟรี…น้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 
1.ร่วมโปรโมชั่นกับทุกชุด Movie Bucket Set ไม่ว่าจะลายเก่า หรือลายใหม่ 
2.ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2565 

เงื่อนไขรับสิทธิ์ รีฟิลน้ำอัดลม 
1. รับสิทธิ์เติมน้ำอัดลมฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยนำใบเสร็จที่ซื้อสินค้า ที่ร่วมรายการมาแสดงที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม เพื่อแลกรับสิทธิ์ (การซื้อผ่าน Delivery ไม่ร่วมรายการ)
2. สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะการซื้อที่เคาน์เตอร์สาขานั้น หรือการซื้อ Voucher Code ผ่าน Shopee และ Lazada โดยใช้สิทธิ์ภายในวันที่ซื้อ หรือวันที่แลกรับสินค้าเท่านั้น (การซื้อผ่าน Delivery ไม่ร่วมรายการ)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ระยะเวลาจัดรายการ วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2565