HIGHLIGHT CONTENT

ซื้อตั๋ว The Equalizer 2 ผ่าน Major Movie Plus Application รับสิทธิ์ชม 4DX ที่นั่งละ 250 บาท

  • 14,093
  • 31 ส.ค. 2018
ซื้อตั๋ว "The Equalizer 2" เพียงใส่ Code "EQ4DX350 / EQ4DX250"
ผ่าน Major Movie Plus Application ที่นั่งละ 350/250 บาท
สิทธิราคาพิเศษเฉพาะ 31 สิงหาคม – 5 กันยายน 2561 นี้เท่านั้น!
สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์ จะใช้ได้วันที่ 1 ตุลาคม 2561
 
 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

"EQ4DX350" สำหรับสาขา พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และ  "EQ4DX250"  สำหรับสาขาที่มี 4DX ทุกสาขา ยกเว้น สาขาพารากอน

  • Promo Code "EQ4DX350" 1,000 สิทธิ์ และ “EQ4DX250  4,000 สิทธิ์
  • Code ใช้งานได้ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. Expire 5 กันยายน 2561 เวลา 23.00 น.
  • สำหรับ Code "EQ4DX350" สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์ จะใช้ได้วันที่ 1 ตุลาคม 2561
  • Fixed Price 350 Baht/1 ที่นั่ง สำหรับสาขา พารากอน 250 Baht /1 ที่นั่ง สำหรับ สาขา 4DX อื่นๆ
  • ใช้ได้ใน Mobile App เท่านั้น
  • เฉพาะที่นั่ง Premium และระบบ 4DX ทุกสาขา
เฉพาะภาพยนตร์เรื่อง “The Equalizer 2” ระบบ 4DX เท่านั้น