HIGHLIGHT CONTENT

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง กำเนิดคิทาโร่ ปริศนาของเกะเกะเกะ ทุกที่นั่ง รับฟรี โปสการ์ดลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ 1 ใบ

  • 1,128
  • 27 เม.ย. 2024

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง กำเนิดคิทาโร่ ปริศนาของเกะเกะเกะ ทุกที่นั่ง รับฟรี โปสการ์ดลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ 1 ใบ

เงื่อนไขในการแลกรับโปสการ์ด
- ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง กำเนิดคิทาโร่ ปริศนาของเกะเกะเกะ ทุกที่นั่ง รับฟรี 
โปสการ์ดลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ 1 ใบ (แบบสุ่มจาก 2 ลาย) 
สัปดาห์ที่ 1 : วันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2567
สัปดาห์ที่ 2 : วันที่ 2 พฤษภาคม – 8 พฤษภาคม 2567
- ลูกค้าสามารถนำบัตรชมภาพยนตร์ “กำเนิดคิทาโร่ ปริศนาของเกะเกะเกะ” ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้มาแลกรับ ณ สาขาที่ปรากฏบนตั๋วชมภาพยนตร์ของท่าน
- ของมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่นำบัตรชมภาพยนตร์มาแลกรับ ณ สาขาก่อน
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

** เฉพาะสาขาที่มีรอบฉายเท่านั้น **