HIGHLIGHT CONTENT

ชม TAKEN 3 IMAX ลุ้นเป็นเจ้าของ ACER LIQUID JADE SMARTPHONE

  • 8,311
  • 08 ม.ค. 2015

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ TAKEN 3 ในระบบIMAX
ลุ้นเป็นเจ้าของ ACER LIQUID JADE  SMARTPHONE
มูลค่า 
35,960 บาท จำนวน  4 รางวัล

 

 

รายละเอียด

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์  เรื่อง TAKEN 3 ทุก 2 ที่นั่ง ในระบบ IMAX ได้รับคูปองชิงโชค 1 ใบ (พิเศษสมาชิก IMAX MGEN ได้คูปองชิงโชค 2 ใบ)
ประกาศผลวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ www.majorcineplex.com

 

ระยะเวลา

8 มกราคม 2558  - ตลอดโปรแกรมฉาย

 

สาขาที่ร่วมกิจกรรม

กรุงศรีไอแมกซ์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า และ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

 

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง