HIGHLIGHT CONTENT

บัตรชมภาพยนตร์ Smurfs ทุก 2 ที่นั่ง รับฟรี ไอศกรีมโคน McDonald 1 อัน

  • 13,172
  • 29 มี.ค. 2017

บัตรชมภาพยนตร์ Smurfs ทุก 2 ที่นั่ง รับฟรี ไอศกรีมโคน McDonald 1 อัน 
พิเศษ!! ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เร่ือง Smurfs The Lost Village ทุก 2 ที่นั่ง  ระบบใดก็ได้  
รับทันที คูปองไอศกรีมโคน McDonald 1 ใบ

ระหว่างวันที่ 8-9 เม.ย. 60 (10 สาขา สาขาละ 200 สิทธิ์) 

สาขาโรงภาพยนตร์ 10 สาขา (ใน กทม.) ที่ร่วมรายการ พารากอน ซีนีเพล็กซ์  / ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต / เมกา ซีนีเพล็กซ์  / เซน็ทรัลบางนา /

ซ๊คอน ซีนเีพลก็ซ์ / เมเจอร์ฯ รัชโยธิน / แฟชั่น ไอส์แลนด์ / พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์ / อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์ / เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์