HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิกเมืองไทย Smile club แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ ฟรี

  • 10,009
  • 01 ม.ค. 2017

สมาชิกเมืองไทย Smile club ผู้ถือบัตรทุกประเภท ใช้คะแนนสะสม 30 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ ฟรี 1 ที่นั่ง

วิธีการรับสิทธิ์
เพียงกด M111*หมายเลขหน้าบัตรเมืองไทย Smile club 10 หลักของท่าน*รหัสผ่านสี่หลักแล้วส่งมาที่ 4839009 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ ผ่านระบบ SMS รับ Code 16 หลัก มากดที่ตู้ E-Ticket Promotion

ราคาพิเศษ
● สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile club ผู้ถือบัตรทุกประเภท โดยทำรายการกดรหัสรับสิทธิ์ ที่โรงภาพยนตร์เท่านั้น
● รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ฟรี  เฉพาะที่นั่งปกติ ระบบ Digital 2D (สามารถเพิ่มเงิน เพื่ออัพเกรดที่นั่ง Honeymoon Seat หรือระบบ Digital 3D, Atmos 3D ได้ ยกเว้น IMAX, 4DX และเก้าอี้ VIP ทุกประเภท)
● จำกัดการใช้สิทธิ์ 1 หมายเลขบัตร / 1 สิทธิ์ / 1 เดือน
● โควต้ารวมจำนวน 5,000  ที่นั่ง รวมทุกสาขา ตลอดระยะเวลาที่ร่วมโปรโมชั่น
● ลูกค้าต้องใช้สิทธิในการชมภาพยนตร์ ณ วันที่มีการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น
● สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือ ทอนเป็นเงินสด และไม่ร่วมรายการ ส่งเสริมการขายอื่นๆ
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเกิดข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลา :   1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560

สาขาที่ร่วมรายการ : โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขา ทั่วประเทศ