HIGHLIGHT CONTENT

โปรโมชั่น SHOPEE ดูหนังราคา 59 บาท

  • 4,585
  • 11 พ.ย. 2021

เพียงจองตั๋วหนังผ่าน แอปพลิเคชั่นช้อปปี้และชำระด้วยช้อปปี้เพย์ รับสิทธิซื้อตั๋วหนังในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
ในราคาเพียง 59 บาท (สำหรับลูกค้าใหม่) ลูกค้าทั่วไปซื้อตั๋วหนัง 100 บาท  (สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วหนังได้ทุกสาขา และทุกภาพยนตร์ เฉพาะที่นั่งปกติและระบบปกติเท่านั้น
เงื่อนไขการร่วมรายการ
•    สงวนสิทธิ์เฉพาะชำระเงินผ่าน ShopeePay เท่านั้น, สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยซื้อตั๋วหนังในกลุ่มสินค้าดิจิทัลเท่านั้น
•    โค้ดสามารถใช้ได้กับการซื้อตั๋วหนัง Major ผ่านแอป SHOPEE เท่านั้น
•    ระยะเวลาโปรโมชั่นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 64 เท่านั้น
•    จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้ จำกัดจำนวน 3,000 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
•    บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
•    เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด