HIGHLIGHT CONTENT

Shazam! Fury of the Gods (Dolby Atmos) แลกรับ Dolby Atmos Poster 1 แผ่น

  • 1,160
  • 17 มี.ค. 2023

Shazam! Fury of the Gods (Dolby Atmos) แลกรับ Dolby Atmos Poster 1 แผ่น
โปรโมชั่นสำหรับภาพยนตร์ “SHAZAM! FURY OF THE GODS” (เฉพาะระบบ Dolby Atmos เท่านั้น)

เงื่อนไขในการแลกรับโปสเตอร์:
·    ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “SHAZAM! FURY OF THE GODS” ทุก 1 ที่นั่ง แลกรับ Dolby Atmos Poster 1 แผ่น (เฉพาะระบบ Dolby Atmos เท่านั้น)
·    ลูกค้าสามารถนำบัตรชมภาพยนตร์ “SHAZAM! FURY OF THE GODS” (เฉพาะระบบ Dolby Atmos) ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้มาแลกรับ ณ สาขาที่ปรากฏบนบัตรชมภาพยนตร์ของท่าน (ไม่รับข้ามสาขา)
·    ของมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่นำบัตรชมภาพยนตร์มาแลกรับ ณ สาขาก่อน
·    เริ่มแลกรับตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 66 ถึงจนกว่าของจะหมด
·    เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
เมเจอร์ รัชโยธิน (โรง 5)
ไอคอน ซีเนคอนิค (โรง 6)
ควอเทียร์ ซีนีอาร์ต (โรง 6)
เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดา (โรง 8)

Shazam! Fury of the Gods (Dolby Atmos) แลกรับ Dolby Atmos Poster 1 แผ่น
โปรโมชั่นสำหรับภาพยนตร์ “SHAZAM! FURY OF THE GODS” (เฉพาะระบบ Dolby Atmos เท่านั้น)

เงื่อนไขในการแลกรับโปสเตอร์:
·    ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “SHAZAM! FURY OF THE GODS” ทุก 1 ที่นั่ง แลกรับ Dolby Atmos Poster 1 แผ่น (เฉพาะระบบ Dolby Atmos เท่านั้น)
·    ลูกค้าสามารถนำบัตรชมภาพยนตร์ “SHAZAM! FURY OF THE GODS” (เฉพาะระบบ Dolby Atmos) ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้มาแลกรับ ณ สาขาที่ปรากฏบนบัตรชมภาพยนตร์ของท่าน (ไม่รับข้ามสาขา)
·    ของมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่นำบัตรชมภาพยนตร์มาแลกรับ ณ สาขาก่อน
·    เริ่มแลกรับตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 66 ถึงจนกว่าของจะหมด
·    เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า