HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับ แพ็คเกจทัวร์ เซี่ยงไฮ้ (6 วัน 4 คืน)

  • 4,279
  • 04 พ.ย. 2014

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Once Upon A Time In Shanghai อึ้ง ทึ่ง สู้ ทุกรอบ  ทุกที่นั่ง ลุ้นรับ แพ็คเกจทัวร์ เซี่ยงไฮ้-ฝู่โถว-หังโจว-อู๋ซี (6 วัน 4 คืน) โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวมมูลค่า กว่า 167,400 บาท

 

ผู้โชคดี  ได้แก่หมายเลขโทรศัพท์

081-55703XX 089-92271XX 086-53867XX

 

เงื่อนไข

  • เป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวที่เดินทาง วันที่ 25 - 30 พฤศจิกายน 2557
  • กรุณายืนยันรายชื่อของผู้เดินทางทั้ง 6 ท่าน ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ที่ Email : uraiwan.phu@majorcineplex.com  และยื่นเอกสารในการทำวีซ่าให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
  • กรณีที่ผู้ได้รับรางวัล (ตามที่ได้แจ้งชื่อไว้) ไม่สามารถออกเดินทางได้ในช่วงเวลาที่กำหนดข้างต้น ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวได้