HIGHLIGHT CONTENT

"ดูม" ได้.. ก็ "ดู" ได้! ซื้อชุดชั้นใน SABINA รับสิทธิ์ดูหนังฟรี 1 ที่นั่ง

  • 3,336
  • 01 ส.ค. 2017

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าชุดชั้นใน ซาบีน่า รุ่น DOOMM หรือ DOOMM SOFT ครบ 1,500 บาท สามารถนำใบเสร็จมาแลก รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี จำนวน 1 ที่นั่ง ที่จุด M - Corner หน้าโรงภาพยนตร์ (รวม 5,000 สิทธิ์)

 

เงื่อนไขการใช้โปรโมชั่น :

1. ต้องเป็นใบเสร็จที่ซื้อชุดชั้นใน ซาบีน่า รุ่น DOOMM หรือ DOOMM SOFT โดยมีวิธีสังเกต 3 จุด ดังนี้

1.1 ชื่อบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด

1.2 สินค้ามูลค่าครบ 1,500 บาท ขึ้นไป

1.3 ตัวอักษร RC#

2. ใบเสร็จ 1 ใบ แลกสิทธิ์ได้ 1 ที่นั่ง (1สิทธิ์ /1 ที่นั่ง) โดยจองรอบชมภาพยนตร์ภายในวันที่ทำการแลกสิทธิ์เท่านั้น

3. จำกัดสูงสุด 2 สิทธิ์ /1 ใบเสร็จ

4. ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้

5. 1 คน แลกได้ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

6. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 กันยายน 2560