HIGHLIGHT CONTENT

Korilakkuma Bucket Set สุดคิ้วท์ ต้อนรับวันแห่งความรัก

  • 13,626
  • 13 ก.พ. 2019

ราคา : 390 บาท ในชุดประกอบด้วย

+รีลัคคุมะ บัคเก็ตพร้อมป๊อปคอร์นขนาด 100 ออนซ์ 1 ถัง

+แก้วน้ำลายรีลัคคุมะพร้อมน้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1

+ Plus Set…พิเศษสุด เพียงเพิ่ม 60 บาท รับป๊อปคอร์นขนาด 46 ออนซ์ 1 กล่อง  กับ น้ำอัดลมขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว