HIGHLIGHT CONTENT

สมัคร M PASS เติมความหวาน14-18 กุมภาพันธ์ 67

  • 985
  • 12 ก.พ. 2024

สมัคร M PASS เติมความหวาน14-18 กุมภาพันธ์ 67

ระยะเวลา 14 กุมภา -18 กุมภา 67

     สมัครบัตร M PASS เป็นคู่ เติมความหวาน 
1. สมัครรายเดือน และ ราย 3 เดือน เป็นคู่ รับฟรี น้ำอัดลม ขนาด 32 oz 2  แก้ว  
2. สมัคร รายปี รับฟรี  Combo Set 2 ชุด ประกอบด้วย น้ำอัดลมขนาด 32 oz 2 แก้ว และ ป๊อปคอร์นขนาด 46 oz 2 กล่อง

เงื่อนไข
- สำหรับสมาชิก M PASS ที่สมัคร รายเดือน รายสามเดือน และ รายปี เป็นคู่  ระหว่างวันที่14-18 กุมภาพันธ์ 67
- สำหรับการสมัครแพ็กเกจนักเรียน-นักศึกษา และ แพ็กเกจบุคคลทั่วไป
- สำหรับการสมัครแพ็กเกจรายเดือน และ ราย 3 เดือน เป็นคู่ รับฟรี น้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ 2 แก้ว มูลค่ารวม 200 บาท โดยสมาชิกจะได้รับคนละ 1 แก้ว 
- สำหรับการสมัครแพ็กเกจรายปี รับฟรี Combo Set 2 ชุด ประกอบไปด้วย น้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 2 แก้ว และ ป๊อปคอร์นขนาด 46 ออนซ์ 2 กล่อง  มูลค่ารวม 250  บาท โดยสมาชิกจะได้รับคนละ 1 ชุด
- สมาชิกสามารถรับรางวัลเมื่อสมัครบัตร M Pass ด้วยแพ็กเกจเดียวกัน ในวันและ เวลาเดียวกัน 
-สมาชิกต้องกรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่สมัคร ท้ายใบเสร็จการสมัคร โดยเบอร์โทรต้องเป็นเบอร์เดียวกันกับเบอร์ที่ลงทะเบียนสมัคร
-เมือกรอกข้อมลครบถ้วนถูกต้อง ระบบจะส่งโค้ตรางวัลให้ทางข้อความ sms โดยสมาชิก จะได้รับรางวัลตามแพ็กเกจที่สมัคร 1 รางวัล/ท่าน
- สมาขิก 1 ท่าน / 1 สิทธิ์
- สามารถใช้สิทธิ์โดยแสดงบัตร M PASS ที่จุดจำหน่าย ป๊อปคอร์น ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 67
-เงื่อนไขการสมัคร M PASS และ เงื่อนไขโปรโมชั่น เป็นไปตามที่ บริษัทฯ กำหนด  
-โปรโมชั่นสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า