HIGHLIGHT CONTENT

สมัครสมาชิก M PASS รับฟรี น้ำอัดลม 32 oz. 1 แก้ว 

  • 1,983
  • 07 มี.ค. 2024

สมัครสมาชิก M PASS รับฟรี น้ำอัดลม 32 oz. 1 แก้ว 

ตั้งแต่ 7 มีนาคม 67 - 31 มีนาคม 67
สาขาที่จำหน่ายบัตร M PASS

เงื่อนไข
• สำหรับการสมัครสมาชิก M Pass ทุกแพ็กเกจ ที่สมัครและชำระเงินโดยสมบูรณ์ 
• พิเศษฟรี น้ำอัดลมขนาด 32 oz 1 แก้ว
• สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ที่แผนก concession เพียงแสดงบัตร บัตร M Pass (สมาชิก 1 ท่าน/1สิทธิ์) 
• ใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 มีนาคม 67
• การสมัครบัตร M PASS โดยใช้ Voucher หรือ Code โปรโมชั่น จะไม่สามารถร่วมรายการได้ 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• เงื่อนไขการสมัคร M PASS และ เงื่อนไขโปรโมชั่น เป็นไปตามที่ บริษัทฯ กำหนด  
• โปรโมชั่นสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า