HIGHLIGHT CONTENT

โปรโมชั่น Refill Day

  • 2,215
  • 11 ธ.ค. 2020

 

โปรโมชั่น Refill Day รับสิทธิ์รีฟิลน้ำอัดลมฟรี 1 ครั้ง เพียงซื้อชุด Movie set, Couple Set, Party Set, Light Meal Set, Combo Set, Supersize set โดยสามารถรับสิทธิ์รีฟิลน้ำอัดลมฟรี 1 ครั้ง ตามจำนวนแก้วในใบเสร็จ​​
​​
เงื่อนไข​​

1. เพียงซื้อชุด Movie set, Couple Set, Party Set, Light Meal Set, Combo Set, Supersize set ที่ร่วมรายการ สามารถรับสิทธิ์รีฟิลน้ำอัดลมฟรี 1 ครั้ง ตามจำนวนแก้วในใบเสร็จ โดยนำใบเสร็จที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ แลกรับสิทธิ์ที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม​​
​2. ลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จการซื้อชุดสินค้าตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้พนักงานตรวจสอบและเก็บเป็นหลักฐาน สำหรับการรีฟิลน้ำอัดลมฟรี​​
​3. การรับสิทธิ์รีฟิลน้ำอัดลมนี้สามารถใช้ได้เฉพาะสาขาและภายในวันที่ซื้อชุดสินค้าเท่านั้น​​
​4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​​
​5. ระยะเวลาจัดรายการ วันนี้ - 31 ธ.ค. 2563​