HIGHLIGHT CONTENT

Refill Day

  • 3,732
  • 06 ต.ค. 2020

 

โปรโมชั่น Refill Day รับสิทธิ์รีฟิลน้ำอัดลมฟรี 1 ครั้ง เพียงซื้อชุด Movie set, Couple Set, Party Set, Light Meal Set, Combo Set, Supersize set โดยสามารถรับสิทธิ์รีฟิลน้ำอัดลมฟรี 1 ครั้ง ตามจำนวนแก้วในใบเสร็จ​

เงื่อนไข​

1. เพียงซื้อชุด Movie set, Couple Set, Party Set, Light Meal Set, Combo Set, Supersize set ที่ร่วมรายการ สามารถรับสิทธิ์รีฟิลน้ำอัดลมฟรี 1 ครั้ง ตามจำนวนแก้วในใบเสร็จ โดยนำใบเสร็จที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ แลกรับสิทธิ์ที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม​

2. ลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จการซื้อชุดสินค้าตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้พนักงานตรวจสอบและเก็บเป็นหลักฐาน สำหรับการรีฟิลน้ำอัดลมฟรี​

3. การรับสิทธิ์รีฟิลน้ำอัดลมนี้สามารถใช้ได้เฉพาะสาขาและภายในวันที่ซื้อชุดสินค้าเท่านั้น​

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

5. ระยะเวลาจัดรายการ วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2563