HIGHLIGHT CONTENT

Rainy Season "หลบฝน ชวนคนรู้ใจมาดูหนัง" ร่วมตอบคำถามกับไทยประกันชีวิต รับฟรี! บัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง พร้อม Combo Set 1 ชุด

  • 3,362
  • 01 ก.ย. 2019

ระยะเวลาที่ร่วมโปรโมชั่น : 1 - 15 กันยายน 2562
สถานที่ : ช่องทาง SMS และ Facebook  เท่านั้น

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร่วมกับ บ.ไทยประกันชีวิต  มอบสิทธิพิเศษ ให้กับสมาชิกบัตร M GEN รับรางวัล บัตรชมภาพยนตร์ ฟรี 2 ที่นั่ง พร้อมชุด Combo set 1 ชุด  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • สำหรับสมาชิกที่ได้รับการสุ่มเพื่อตอบแบบสอบถามทาง SMS หรือ ทาง Facebook  เท่านั้น
  • สมาชิกที่ตอบแบบสอบถาม ครบถ้วนสมบูรณ์  300 ท่านแรก จะได้รับรางวัล บัตรชมภาพยนตร์ฟรี จำนวน 2 นั่ง พร้อมชุด combo set 1 ชุด (ป๊อปคอร์น 64oz. + น้ำอัดลม 32 oz.)
  • ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม 1-15ก.ย. 62
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล 25 ก.ย. 62 ทาง www.majorcineplex.com

สมาชิกที่ได้รับรางวัลจะได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์รางวัลภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยรางวัลจะส่งเป็น ลิงค์ บาร์โค๊ด สามารถนำบาร์โค๊ด ไปใช้สิทธิ์ได้โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ สามารถใช้ได้ถึง 30 ธ.ค 2562