HIGHLIGHT CONTENT

โปรโมชั่นร่วมฉลอง IMAX with Laser รอบแรกในประเทศไทย ทุก 2 ที่นั่งแลกรับ Exclusive T-Shirt 1 ตัว

  • 1,493
  • 07 ธ.ค. 2022

โปรโมชั่นร่วมฉลอง IMAX with Laser รอบแรกในประเทศไทย ทุก 2 ที่นั่งแลกรับ Exclusive T-Shirt 1 ตัว เฉพาะรอบวันที่ 9 ธันวาคม 2565 13.00 น. สาขาไอคอน ซีเนคอนิค !


เงื่อนไขในการแลกรับเสื้อ :
• ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในระบบ IMAX with Laser รอบวันที่ 9 ธ.ค. 65 13.00 ทุก 2 ที่นั่ง สามารถแลกรับ Exclusive T-Shirt ได้ฟรี 1 ตัว
• ลูกค้าสามารถนำบัตรชมภาพยนตร์ IMAX with Laser รอบวันที่ 9 ธ.ค. 65 13.00 ทุก 2 ที่นั่ง สาขาไอคอน ซีเนคอนิค ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้ มาแลกรับเสื้อ 1 ตัว ณ สาขาไอคอน ซีเนคอนิค
• ของมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่นำบัตรชมภาพยนตร์ IMAX with Laser รอบวันที่ 9 ธ.ค. 65 13.00 ทุก 2 ที่นั่ง มาแลกรับ ณ สาขาก่อน
• เริ่มแลกรับวันที่ 9 ธ.ค. 65 จนถึงหมดวัน *แลกรับได้แค่วันที่ 9 ธ.ค. 65 วันเดียวเท่านั้น (แลกได้เฉพาะลูกค้าที่มีตั๋วภาพยนต์ IMAX with Laser รอบวันที่ 9 ธันวาคม 2565 13.00) 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า