HIGHLIGHT CONTENT

ชม Dunkirk ในระบบไอแมกซ์ฟิล์ม ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ 19 – 23 ส.ค. นี้ รับฟิล์มไอแมกซ์ที่ระลึก

  • 2,767
  • 19 ส.ค. 2017

ลูกค้าที่ชม Dunkirk ในระบบไอแมกซ์ฟิล์ม ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ 
ระหว่างวันที่ 19 ส.ค. – 23 ส.ค. 2560 รับฟิล์มไอแมกซ์ที่ระลึก

ฟิล์มแบบที่ 1 ฟิล์มไอแมกซ์ 70มม. จากภาพยนตร์สารคดี IMAX จำนวน 2,000 ชิ้น
ฟิล์มแบบที่ 2 ฟิล์มไอแมกซ์ 70มม. จากภาพยนตร์ Dunkirk จำนวน 950 ชิ้น (สำหรับ 950 ท่านแรก)

เงื่อนไข
- ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ IMAX 1 ที่นั่ง สามารถแลกรับแผ่นฟิล์มทั้ง 2 แบบได้เพียงแบบละ 1 ใบเท่านั้น
- ขอสวงนสิทธิ์ในการรับแผ่นฟิล์มที่ Counter เท่านั้น โดยลูกค้าที่ชื่อผ่านตู้ E-Ticket หรือช่องทางอื่นๆ จะต้องนำหลักฐานการซื้อบัตรมาแสดงที่ Counter เพื่อรับแผ่นฟิล์ม
- แผ่นฟิล์มทั้ง 2 แบบมีจำนวนจำกัด ของสวงนสิทธิ์ในการให้แลกรับแผ่นฟิล์มเพียงแบบเดียวหรืองดการแลกรับ ในกรณีแผ่นฟิล์มหมดทั้ง 2 แบบ
- ขอสงวนสิทธิ์ในกรแลกรับแผ่นฟิล์มภายในวันที่ลูกค้าได้ทำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น
- ขอสวงนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ชมในระบบ IMAX Film ที่สาขาพารากอนเท่านั้น
- โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่ 19 – 23 สิงหาคม 2560 เท่านั้น