HIGHLIGHT CONTENT

ดูหนังจบ มาฟินกันต่อ กับ You & Me xxx ลดทันที 50%

  • 3,806
  • 12 ส.ค. 2017

ชมภาพยนตร์เรื่องใดก็ได้ ซื้อบัตรชม You & Me xxx เป็นเรื่องที่ 2 ในราคาลด 50%
(เฉพาะการซื้อในวันเดียวกันเท่านั้น) ตั้งแต่ 12 – 31 สิงหาคม 2560 หรือตลอดโปรแกรมฉาย
ที่โรงภาพยนตร์เครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

เงื่อนไข

• ตั๋วหนังเรื่องแรกที่ Box office เพื่อรับสิทธิ์ดูเรื่องต่อไปในราคาลด 50%
• ใช้สิทธิ์เรื่องที่ 2 ได้เฉพาะภาพยนตร์เรื่อง You&Me XXX เท่านั้น
• ราคาปกติ / ที่นั่งปกติ และวันเดียวกันเท่านั้น
• สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 31 สิงหาคม 2560 หรือตลอดโปรแกรมฉาย
• โปรโมชั่นนี้ สามารถใช้ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ
• สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ BOX OFFICE เท่านั้น
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า