HIGHLIGHT CONTENT

โปรโมชั่น Poster DUNE Part two เฉพาะ ระบบไอแมกซ์เสียงไทย 

  • 1,780
  • 22 ก.พ. 2024

โปรโมชั่น Poster DUNE Part two เฉพาะ ระบบไอแมกซ์เสียงไทย 

โปรโมชั่น Poster ภาษาไทยของภาพยนตร์ “DUNE: Part two” สำหรับรอบฉายไอแมกซ์เสียงภาษาไทย
เงื่อนไขในการแลกรับโปสเตอร์:

1.    ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “DUNE: Part two” เฉพาะระบบ IMAX with Laser และ IMAX เสียงภาษาไทย ช่วงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 – 20 มีนาคม 2567 ทุก 1 ที่นั่ง สามารถแลกรับโปสเตอร์เวอร์ชั่นภาษาไทยจากภาพยนตร์ได้ฟรี 1 แผ่น
2.    ลูกค้าสามารถนำตั๋วชมภาพยนตร์ “DUNE: Part two” ช่วงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 – 20 มีนาคม 2567 ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้มาแลกรับ ณ สาขาที่ปรากฏบนตั๋วชมภาพยนตร์ของท่าน
3.    ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่นำตั๋วชมภาพยนตร์ระบบ IMAX with Laser และ IMAX มาแลกรับ ณ จุดจำหน่ายตั๋วที่มีรอบฉายไอแมกซ์เสียงไทยก่อนมีสิทธิก่อน โปสเตอร์ฯ มีจำนวนจำกัด
4.    สามารถแลกรับร่วมกับโปรโมชันของสะสมไอแมกซ์อื่นๆ ได้ 
5.    เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
เอสพลานาด แคราย
เวสเกต ซีนีเพล็กซ์
เซ็นทรัล เชียงใหม่ เฟสติวัล