HIGHLIGHT CONTENT

Popcorn To Go Zip lock

  • 1,264
  • 07 พฤษภาคม 2021

 

Popcorn To Go Zip lock 75 Oz. ลด 50% ผ่านช่องทาง Deliveryที่ Grab Food , Lineman, Food Panda,Gojekและ Zeek​

รายละเอียดโปรโมชั่นดังนี้​
1. POPCORN TO GO ZIP LOCK 75 OZ. หรือ 85 Oz. จำนวน 1 ถุ
ราคาพิเศษ 100 บาท จากราคาปกติ 200 บาท (ลด 50%)​
2. POPCORN TO GO ZIP LOCK 75 OZ. หรือ 85 Oz จำนวน 3 ถุงแถมฟรี ไส้กรอกคอกเทลไก่ 2 ถ้วย (เฉพาะสาขาที่จำหน่ายไส้กรอกคอลเทลไก่)หรือ แถมฟรี ฮอทดอกไส้กรอกแฟรงก์เฟิร์ตเตอร์ไก่ 75 กรัม 2 ชิ้น(เฉพาะสาขาที่จำหน่ายฮอทดอกไส้กรอกแฟรงก์เฟิร์ตเตอร์ไก่)ราคาพิเศษ 300 บาท จากราคาปกติ 600 บาท (ลด 50%)​
3. POPCORN TO GO ZIP LOCK 75 OZ. หรือ 85 Oz จำนวน 3 ถุงราคาพิเศษ 300 บาท จากราคาปกติ 600 บาท (ลด 50%)(เฉพาะสาขาที่ไม่จำหน่ายไส้กรอกคอลเทลไก่และฮอทดอกไส้กรอกแฟรงก์เฟิร์ตเตอร์ไก่)​

ระยะเวลาจำหน่าย : ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ย. 2564