HIGHLIGHT CONTENT

คะแนน M GEN แลกรับ SMART TV จาก TCL

  • 1,004
  • 29 พฤษภาคม 2023

คะแนน M GEN แลกรับ SMART TV จาก TCL

แลกรางวัลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 66 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าของรางวัลจะหมด


เงื่อนไข
• สมาชิก M GEN ทุกคลับสามารถแลกได้ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน  66  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
• ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application เท่านั้น 
• สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได้สูงสุด 1 สิทธิ์/รางวัล 
• กรณีปฏิเสธการรับสินค้าที่ถูกจัดส่ง จะขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนนทุกกรณี
• รางวัลผลิตภัณฑ์  TCL ลูกค้าที่ทำการแลกรางวัลสำเร็จจะได้รับ SMS เพื่อยืนยันการรับรางวัล และต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และ สถานที่ ที่บริษัทฯ กำหนด 
• กรณีแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนคะแนน
• ของรางวัลสำหรับแลกคะแนน M GEN ห้ามจำหน่าย