HIGHLIGHT CONTENT

พิเศษ! ซื้อตั๋วหนัง Pitch Perfect 3 ผ่าน Facebook ลุ้นรับ Tote Bag ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ 50 รางวัล

  • 3,138
  • 18 ธ.ค. 2017

ซื้อตั๋วหนัง PITCH PERFECT 3 ผ่าน Facebook | Movies ใน Marketplace
ลุ้นรับ Tote Bag ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ 50 รางวัล

ระยะเวลา : 18-31 ธันวาคม 2560
*สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วหนังและชำระเงินสมบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

 

เงื่อนไขการรับของรางวัล
          - ทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีจำนวน 50 ท่าน จากผู้ที่ทำรายการในช่วงเวลาที่กำหนด และประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทางเว็บไซต์ www.majorcineplex.com วันที่ 12 ม.ค.61
          - ผู้โชคดี จะต้องเดินทางมารับของรางวัล ณ จุดที่บริษัทกำหนด (หรือ แจ้งให้ทีมงานจัดส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่ของท่าน โดยท่านจะต้องชำระค่าจัดส่งเอง*) ทั้งนี้ท่านสามารถให้ผู้แทน ติดต่อรับของรางวัลแทนได้ ตามเงื่อนไขเพิ่มเติมในหน้าประกาศรายชื่อ ณ จุดที่ บริษัทกำหนด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
          - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ สำหรับรายการสั่งซื้อที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
          - คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
          - ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


-----------------------------------------
>>> คลิกเพื่อซื้อตั๋ว <<<
>>> ขั้นตอนสุดล้ำ ซื้อตั๋วหนังผ่านเฟสบุ๊ค<<<