HIGHLIGHT CONTENT

Panoramic Postcard Set DUNE Part two สำหรับระบบ ScreenX

  • 175
  • 28 ก.พ. 2024

โปรโมชั่น Panoramic Postcard Set DUNE Part two ของภาพยนตร์ “DUNE: Part two” สำหรับระบบ ScreenX
เงื่อนไขในการแลกรับโปสเตอร์:
• ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “DUNE: Part two” เฉพาะระบบ ScreenX
•ช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 – 20 มีนาคม 2567 (2 ที่นั่ง) สามารถแลกรับ Panoramic Postcard Set DUNE Part two ได้ฟรี 1 ชุด และ ทุก 1 ที่นั่ง สามารถแลกรับโปสเตอร์จากภาพยนตร์ระบบ ScreenX ได้ฟรี 1 แผ่น
•ลูกค้าสามารถนำตั๋วชมภาพยนตร์ “DUNE: Part two” ช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 – 20 มีนาคม 2567 ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้มาแลกรับ ณ สาขาที่ปรากฏบนตั๋วชมภาพยนตร์ของท่าน
•ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่นำตั๋วชมภาพยนตร์ระบบ Screen เท่านั้น มาแลกรับ ณ จุดจำหน่ายตั๋ว ของมีจำนวนจำกัด 1,000 ชุดเท่านั้น
•สามารถแลกรับร่วมกับโปรโมชันของสะสม ScreenX อื่นๆได้
•เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
พารากอนซีนีเพล็กซ์
ไอคอน ซีเนคอนิค