HIGHLIGHT CONTENT

One Piece Bucket Set

  • 2,235
  • 08 ก.ย. 2022

One Piece Bucket Set

เริ่มจำหน่ายในบางสาขาตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด
ราคาขาย จุดจำหน่ายป๊อปคอร์น กับ Delivery และ Event&KIOSK  : 450 บาท  
ราคาขาย Major Mall : 390 บาท 
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์)
+วันพีช บัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 อัน 
+น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับการจำหน่ายในช่องทาง Delivery)
+วันพีช บัคเก็ต พร้อม ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 
+น้ำอัดขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 
 ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่าย EVENT&KIOSK)
+วันพีช บัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 
+น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml.  1 กระป๋อง
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายทาง Major Mall สั่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Shopee)
+วันพีช บัคเก็ต  (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม) 1 ชิ้น