HIGHLIGHT CONTENT

ดูหนังที่เมเจอร์ ลุ้นรับฟรี! รถจักรยานยนต์ GPX 30 คัน รวมมูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาท !

  • 4,017
  • 21 ก.ย. 2019

รายละเอียด : เมเจอร์ กรุ้ป ยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก ดูหนังทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นโชค 2 ชั้น ลุ้นรถจักรยานยนต์ 30 คัน และรางวัลอื่นๆ  รวมมูลค่า 1.8 ล้านบาท ลุ้นโชคชั้นที่1 รับคูปองลุ้นรถจักรยานยนต์ GPX รุ่น Demon X125  6 รางวัล ,บัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำนวน 1,000 ที่นั่ง,ส่วนลดชมภาพยนตร์ไทย 50.-/30.- เรื่อง มิสเตอร์ดื้อ /ขุนแผนฟ้าฟื้น/ไบค์แมน 2 จำนวน 96,000 ที่นั่ง
 

วิธีการร่วมกิจกรรม

1.กรอกอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อลุ้นรับรถจักรยานยนต์ เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุก 2 ที่นั่งผ่าน ตู้ E-Ticket ทุกสาขาที่ร่วมรายการ (ยกเว้น กรุงเทพฯและปริมณฑล)

 

2.รับคูปองเพื่อลุ้นรับจักรยานยนตร์ทันที เมื่อซื้อบัตรชมภาพนตร์ ทุก 2 ที่นั่ง ทุกสาขาที่ร่วมรายการ (ยกเว้น กรุงเทพฯและปริมณฑล)

                 

ลุ้นโชคชั้นที่ 2 เขียนชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทร ในคูปองชิงโชค หย่อนลงในกล่องรับคูปองชิงโชคที่สาขาร่วมรายการ ลุ้นรับรถจักรยานยนต์ GPX จำนวน 24 คัน แจกทุกภาคทั่วประเทศประเทศ รวม 24 คัน แบ่งเป็น

- ภาคเหนือ  4  รางวัล

- ภาคกลาง 4 รางวัล

- ภาคตะวันตก 4 รางวัล

- ภาคตะวันออกฉียงเหนือ 4 รางวัล

- ภาคใต้ 4 รางวัล

- ภาคตะวันออก 4 คัน รางวัล คันละ 55,800 รวม 1,674,000 บาท   ตั้งแต่ 15 กันยายน – 31 พฤศจิกายน 62 (สิ้นสุดเวลา 00.00 น.) ที่โรงภาพยนตร์ ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขาทั่วประเทศที่ร่วมรายการเท่านั้น

- จับรางวัล วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม  2562 ที่โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขา รัชโยธิน

- ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผ่าน   www.majorcineplex.com

 

เงื่อนไขการรับรางวัลรถจักรยานยนต์ โชคชั้นที่ 2

- กรุณานำหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนที่ตรงกับรายชื่อผู้โชคดีแสดงเพื่อรับของรางวัล ที่โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เลขที่ 1839, 1839/1, 1839/6  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

- บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบ และติดต่อผู้โชคดีเพื่อแจ้งให้ทราบเงื่อนไขและนัดหมายในการรับรางวัล โดยผู้โชคดีจะต้องนำเอกสารอันได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ระบุของผู้โชคดี มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ภายในวันที่  31 มการาคม 2563 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 - ผู้โชคดีไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยน ของรางวัลทั้งหมดเป็นเงินสดได้

- ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

- ไม่สามารถรับของรางวัลแทนกันได้

- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544

- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

- ประกาศผู้โชคดี ประกาศทางเว็บไซต์ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน  www.majorcineplex.com