HIGHLIGHT CONTENT

Movie Celebrations มอบความสุขส่งท้ายปี ลุ้นที่พักสุดประทับใจ

  • 5,266
  • 28 พ.ย. 2014

Movie Celebrations มอบความสุขส่งท้ายปี

แสดงบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค

  • ที่พักสุดประทับใจ ที่ อนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา 2 วัน 1คืน มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 8 รางวัล
  • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น IRobot รุ่น Roomba 620 มูลค่า 17,500 บาท จำนวน 5 รางวัล

รวมมูลค่ากว่า 167,500 บาท เงื่อนไข

  • ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ
  • เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2557
  • ประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 15 มกราคม 2558 ทาง www.majorcineplex.com
  • พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็น   ผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด