HIGHLIGHT CONTENT

ดูหนังวันจันทร์-พุธ ก่อนเที่ยง ราคาเริ่มต้น 60 บาท

  • 34,267
  • 05 ก.ย. 2018

ดูหนังวันจันทร์-พุธ ก่อนเที่ยง ราคาเริ่มต้น 60 บาท 

เงื่อนไข

  • สำหรับที่นั่งปกติ แลระบบดิจิตอล 2 มิติ
  • เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ฯ กำหนด
  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 - 31 ตุลาคม 2561

สาขาที่ร่วมรายการ : เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาแจ่มฟ้า ลำพูน, บิ๊กซี สุโขทัย, วิเชียรบุรี, วีสแควร์ นครสวรรค์, โลตัส นครสวรรค์, ชัยภูมิ, พิมาย, พยัคฆภูมิพิสัย, นาดี, สกลนคร, พังโคน, สุวรรณภูมิ, นครปฐมบ้านโป่ง, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, สิชล, พังงา, จะนะ, สตูล,อีจีวี สาขาบิ๊กซี ลำพูน, โลตัส สุโขทัย, ท่าตะโก, หนองบัว, บ้านดุง, คำตากล้า, น้ำยืน และบูลพอร์ต ซีนีเพล็กซ์