HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN รับคะแนนสะสม 2 เท่า เมื่อซื้อสินค้าที่แผนก Concession

  • 1,763
  • 05 ส.ค. 2022

สมาชิก M GEN รับคะแนนสะสม 2 เท่า เมื่อซื้อสินค้าที่แผนก Concession

1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 65

สมาชิก M GEN  รับคะแนน 2 เท่า
เมื่อซื้อ สินค้าที่แผนก Concession

เงื่อนไข
• สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตร GEN ทุกคลับ 
• รับคะแนน 2 เท่า สำหรับการซื้อสินค้าที่แผนก Concession 
• คะแนนพิเศษจะเข้าโดยอัตโนมัติ 
• รับคะแนนรวมสูงสุด 30 คะแนน / สมาชิก / วัน 
• โปรโมชั่นนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า