HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี สมาชิก MGEN Kids ดูหนัง Disney's Frozen 2 ลุ้นรับรองเท้า Melissa Frozen 1 คู่

  • 1,957
  • 24 ธ.ค. 2019

สมาชิก MGEN Kids ดูหนัง Disney's Frozen 2 ลุ้นรับรองเท้า Melissa Frozen 1 คู่ จำนวน 50 รางวัล แบ่งเป็น

- รองเท้า Melissa Frozen รุ่นเด็กเล็ก 25 คู่ (คู่ละ 2,190 บาท) ได้แก่

Diana Cineplex                   ชลิตา โตอรุณ                      095-420-XXXX

Eastville Cineplex               Paphonthun Pintumakin    099-924-XXXX

Eastville Cineplex               Rathiya Unarrom               064-741-XXXX

Eastville Cineplex               เตชิต ซวง                           085-662-XXXX

Eastville Cineplex               ศรันย์ภรณ์ ศุภอมรกุล            086-604-XXXX

EGV Big C Samutprakan   ศุภวัฒน์ ทิพยกิตติ์สุข            096-885-XXXX

EGV Rangsit                      ณัฐนิชา สันธนะจิตร              084-424-XXXX

EGV Rangsit                      ภัทรวดี รังรักษ์                      089-926-XXXX

EGV Seacon                      ดารากานต์ บุตดี                   086-033-XXXX

EGV Seacon                     รัชสิทธิ เจริญสมสุภัค             095-721-XXXX

Espalnade Ngamwongwan-Khaerai ณัฎฐณิชา ดวงแข   086-951-XXXX

Major Amatanakorn             กานต์กันต์ อินทรมณี            086-416-XXXX

Major Amatanakorn             สิปปกร อมตะรุ่งโรจน์          083-095-XXXX

Major Bangkapi                   นัทธ์ชนัน ใจเย็น                 084-161-XXXX

Major Bangkapi                  ศุภัสส์ฏา ปลื้มสำราญ           082-551-XXXX

Major Big C Korat 2            ลักษิกา กังวานรัตนกุล         088-239-XXXX

Major Big C Nakhon Phanom  วรพิชชา สิทธิธรรม         086-459-XXXX

Major Big C Sattahip           พัทธนันท์ ศรีเสมอ              083-115-XXXX

Major Central Chiangmai    จณิสตา วงศ์ดาว                 099-616-XXXX

Major Central Chiangmai    ภูรณี รังทะษี                      094-623-XXXX

Major Central Chiangmai    อชิตะ คนหลัก                    081-881-XXXX

Major Central Rayong         กิตติรัตน์ ทองเจริญ             088-201-XXXX

Major Central Rayong         ณภาภัช จิรอัครวรกุล           081-357-XXXX

Major Central Samui           วณิชญา ปุ้ยผล                   095-079-XXXX

Major Chonburi                   ณัชชา ชื่นรำพันธุ์                094-443-XXXX

-รองเท้า Melissa Frozen รุ่นเด็กโต 25 คู่  (คู่ละ 2,790 บาท)

Major Cineplex Big C Banphai        รวิรสา แพไธสง      095-667-XXXX

Major Fashion                    ปิติฉัตร สุขไพบูลย์               064-159-XXXX

Major Icon Siam                ปกกมล จิตธรรมมา               098-235-XXXX

Major Lotus Bang Pakok   ชยพล มัชมี                         081-255-XXXX

Major Lotus Si Sa Ket       ปัณณพร คำดำ                     061-093-XXXX

Major MEGA                     ฮาโมนี่ วินคอตต์                   094-228-XXXX

Major Rama 2                  อรุชิดา พลอยปัทมา               081-855-XXXX

Major Rama 3                  สุดที่รัก สุขแก้ว                      098-596-XXXX

Major Rama 3                  อภิชญา กมลรัตน์                   081-641-XXXX

Major Ratchayothin          ด.ญ.ธัญชนก วีระสอน            062-569-XXXX

Major Ratchayothin          พัชนี โชคคณาพิทักษ์            095-106-XXXX

Major Robinson Ladkrabang          ญาดา อ่องจริต        089-460-XXXX

Major Roi Et                                    Wongwarun H.     081-627-XXXX

Major Samrong                                กัลยกร โสดาราม   097-942-XXXX

Major Sukhumvit            DIVEENA JHANGIANI         092-924-XXXX

Major Sukhumvit                            Sosuke Okubo     026-62-XXXX

Major Sukhumvit                             ญาณภัทร แก้วศรี   087-482-XXXX

Major Sukhumvit                 ประภิชดาพร สุวัฒน์ธนากร  081-351-XXXX

Major The Sky Ayutthaya     ณัฐวรา โตแทนสมบัติ       087-843-XXXX

Major TMK Kanchanaburi                            ปันปัน    089-068-XXXX

Promenade Cineplex         Laphonphat Chaowai      098-878-XXXX

Westgate Cineplex             นลินนิภา โฉมเฉลา            087-816-XXXX

Westgate Cineplex             พงศกร ฐิติวุฒิพงศ์            081-274-XXXX

Westgate Cineplex             พัณณิตา พงษ์เจริญ          086-654-XXXX

Westgate Cineplex             พัทธนันท์ ยูเรีย พรมมา      095-095-XXXX

เงื่อนไขการรับรางวัล
-กรุณานำหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนที่ตรงกับรายชื่อผู้โชคดีแสดงเพื่อรับของรางวัล ที่โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เลขที่ 1839, 1839/1, 1839/6  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
-บริผู้โชคดีจะต้องนำเอกสารอันได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน ที่ระบุของผู้โชคดี มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ภายในวันที่  31 ธันวาคม 2563 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
-ผู้โชคดีไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยน ของรางวัลทั้งหมดเป็นเงินสดได้
-ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
-ไม่สามารถรับของรางวัลแทนกันได้
-การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
-ประกาศผู้โชคดี ประกาศทางเว็บไซต์ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน  www.majorcineplex.com

ผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัล ที่  02-511-5247 ต่อ 516 ติดต่อ คุณ ธีระพงษ์