HIGHLIGHT CONTENT

MGEN FREEDOM มอบความสุขให้คุณเพิ่มขึ้น ในวัยอิสระ วัยที่วันเวลาเป็นของเราอย่างแท้จริง

 • 31,373
 • 25 มิ.ย. 2019

สิทธิประโยชน์

 • ผู้ถือบัตร M Generation Freedom สามารถซื้อตั๋วหนังราคาผู้สูงอายุ Senior Price ตามโครงสร้างราคาของแต่ละสาขา
 • รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคา 60 บ.ในทุกวันอังคาร ตลอดทั้งวัน สำหรับชมภาพยนตร์ในที่นั่งปกติ ในระบบปกติ หรือระบบ Digital 2D

 

 • รับสิทธิซื้อตั๋วหนัง ในราคา 60 บาท สำหรับ รอบแรกของทุกโรง ภาพยนตร์ ในระบบปกติ หรือ ระบบดิจิตอล ที่นั่งเก้าอี้ธรรมดา (เฉพาะ วันจันทร์ – ศุกร์) (สำหรับที่นั่งฮันนีมูน หรือระบบฉาย 3 มิติ สามารถเพิ่มส่วนต่างได้)
 • สำหรับรอบฉายอื่นๆ ในวันต่างๆ สามารถซื้อตั๋วหนังในราคาผู้สูงอายุ Senior Price

 

 • ทุกๆ 50 บาท รับคะแนนสะสม 1 แต้ม เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือสินค้า ผ่านจุดจำหน่ายที่โรงภาพยนตร์
 • สามารถใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรับรางวัลต่างๆ ตามที่กำหนด
 • สะสมแต้มแลกรับของรางวัลพิเศษประจำเดือน เช่น Movie Premium/ บัตรคอนเสิร์ทต่างๆ/ ที่พัก และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
 • สิทธิเข้าร่วมกิจกรรม/ โปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะสมาชิกตลอดทั้งปี

การสมัครบัตร

 • ผู้ที่สมัครต้องอายุ 60 ปีขึ้นไป เท่านั้น สามารถสมัครบัตร M Generation Freedom ได้ที่ เคาน์เตอร์รับสมัคร หรือเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์
 • กรุณาเตรียมบัตรประชาชนก่อนการสมัคร

เงื่อนไขบัตร

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
 • บัตรนี้จำหน่ายให้กับสำหรับผู้ที่อายุ 60 ปี ขึ้นไป ในราคาใบละ 150 บาท
 • สมาชิก M GENERATION – Freedom ต้องแสดงบัตร M GENERATION – Freedom ควบคู่กับบัตรประชาชน ทุกครั้งก่อนชำระเงิน เพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ได้ในราคาผู้สูงอายุ และสะสมแต้ม
 • แต้มสะสม สามารถนำมาแลกบัตรชมภาพยนตร์ได้ทุกเรื่อง ทุกรอบ สำหรับที่นั่งปกติ หรือ ที่นั่งฮันนีมูน  หรือ นำมาแลกป๊อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ หรือ น้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ ได้ ตามคะแนนสะสมที่กำหนดไว้ในสาขานั้นๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์การซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผู้สูงอายุ 1 ใบ/ 1 ที่นั่ง/ 1 ครั้ง
 • ขอสงวนสิทธิ์การซื้อบัตรชมภาพยนตร์ราคาผู้สูงอายุ 1 ใบ/ 1 ที่นั่ง/ 1 ครั้ง จำกัดการสะสมแต้มที่ Box Office สะสมได้ 3 ครั้ง/ วัน แต่ไม่จำกัดจำนวนที่นั่ง/ ใบเสร็จ ส่วนที่ Concession สะสมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ใช้ได้กับวิธีการชำระเงิน ด้วยเงินสด บัตรเครดิต ผ่านช่องทางปกติ, ตู้จำหน่ายอัตโนมัติ
 • ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และ/ หรือ หมายเลขสมาชิก M GENERATION ของท่านบนใบเสร็จรับเงินทุกครั้งหลังการซื้อ บริษัทฯ จะไม่ทำการปรับคะแนนให้ในกรณีที่ลูกค้าลืมนำบัตร M GENERATION มา หรือแจ้งหมายเลขผิด
 • แต้มสะสมที่ปรากฏในการเช็คแต้ม จะเป็นแต้มสะสมจนถึงยอดการซื้อล่าสุดของวันก่อนหน้า ทั้งนี้หากมีการใช้จ่ายและได้แต้มจากการซื้อวันนี้ แต้มจะไปประมวลผลและแสดงผลในวันรุ่งขึ้น
 • การใช้แต้มแลกของรางวัลชิ้นใหญ่ (Special Rewards) (เฉพาะเมื่อมีการแจ้งโปรโมชั่นให้ทราบ) กรุณาแสดงบัตร M GENERATION พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่มีรูปสมาชิกที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร
 • แต้มสะสมที่ทำการแลกไปแล้วในวันนั้นจะทำการประมวลผลหักลบในยอดคงเหลือทันที
 • สมาชิก เป็นบุคคลทั่วไป สามารถซื้อบัตร M GENERATION จำนวนกี่ใบก็ได้ (เพื่อการสะสมเป็นคอลเลคชั่น) แต่ สมาชิก 1 คน สามารถมีบัตร M GENERATION สำหรับใช้สะสมแต้มได้ คนละ 1 ใบ เท่านั้น
 • แต้มสะสมที่ทำการแลกใช้ไปแล้วนั้น จะหักลบในระบบในส่วนต้นของบัญชีโดยวิธี “เข้าก่อนออกก่อน” (First in , First out)
 • แต้มสะสมมีอายุ 1 ปี นับจากปีที่ซื้อสินค้า โดยบริษัทฯ จะทำการประมวลแต้มสะสม ณ วันสิ้นเดือนของอีก 12 เดือนถัดไป
 • แต้มในบัตรไม่สามารถโอนไปยังบัตรของผู้อื่นได้
 • บัตร M GENERATION ไม่ใช่บัตรเครดิตและไม่สามารถใช้แทนกันได้
 • สามารถใช้บัตร M GENERATION เพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาสมาชิก และสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าและบริการได้ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้บัตรมี ข้อมูลตรงตามที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ในใบสมัครเท่านั้น
 • กรณีตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บัตรมีข้อมูลไม่ตรงกับการลงทะเบียนในใบสมัคร บริษัทฯ จะขอทำการยกเลิกการใช้บัตร ,การครอบครองบัตร และงดให้สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ทาง M GENERATION จัดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บัตรหาย หรือเปลี่ยนบัตรใหม่ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 150 บาท โดยไม่ได้รับแต้มสะสมพิเศษ แต่สามารถโอนแต้มจากบัตรเก่าเข้าบัตรใหม่ได้
 • บัตร M GENERATION มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่สมัครบัตร
 • บัตร M GENERATION เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ** สำหรับการขอรับคะแนนสะสมย้อนหลัง ทั้งจากการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ,การซื้อสินค้าที่แผนก concession ผ่านจุดจำหน่ายที่โรงภาพยนตร์ รวมถึง คะแนนพิเศษจากการร่วมกิจกรรมการตลาดต่างๆ สามารถขอตรวจสอบคะแนนเพื่อรับสิทธิ์สะสมย้อนหลัง ได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังการทำรายการซื้อ หรือหลังสิ้นสุดกิจกรรม