HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก MGEN ทุกคลับ รับสิทธิ์ชม ''FIREWORK" ซื้อ 1 ฟรี 1 ที่นั่ง เพียง 4 วันเท่านั้น (28-31 ธ.ค. 60)

  • 3,181
  • 27 ธ.ค. 2017

สมาชิก MGEN ทุกคลับ รับสิทธิ์ชม ''FIREWORK" ซื้อ 1 ฟรี 1 ที่นั่ง
พิเศษ! เพียง 4 วันเท่านั้น (28-31 ธ.ค. 60)

เงื่อนไขการใช้โปรโมชั่น
- แสดงบัตร MGEN ทุกคลับ เพื่อรับสิทธิ์ ชมภาพยนตร์ FIREWORKS 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง(เฉพาะที่นั่งปกติ และระบบปกติ)
- ใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 บัตรสมาชิก และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเท่านั้น
- โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2560
- โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาที่จัดฉายภาพยนตร์
- สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลก ทอน คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า