HIGHLIGHT CONTENT

Major Valentine’s Day 2020

 • 33,358
 • 07 ก.พ. 2020

Major Valentine’s Day 2020

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรักให้กับทุกคนที่มีรัก ภายใต้แคมเปญ “Major Valentine’s Day 2020” ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563

 

กิจกรรมโพสต์รูปกับคนที่คุณรัก ลุ้นรับของรางวัลจาก Rose Jewelry Studio

 • ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศผลบน Facebook Major Group : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
 • การยืนยันรับสิทธิ์ : ยืนยันรับสิทธิ์ผ่านทาง Inbox FB : Major Group ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
 • การรับของรางวัล : วันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

 

กติกา

 • โพสต์รูปคู่กับคนที่คุณรัก (รักแบบครอบครัว รักแบบคู่รัก รักแบบเพื่อน หรือรักในแบบอื่นๆ) โพต์ลง Social Media : Facebook หรือ Instagram ของคุณ
 • Capture โพสต์ของตัวเอง ที่โพสต์ลงใน Social  เช็คอินสาขาที่ชมภาพยนตร์ ในวันที 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อม Caption บรรยายความรักในรูปแบบของคุณ และใส่ #MajorValentineDay2020 #MajorMovieLover และตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ
 • Caption และภาพที่โดนใจกรรมการมากที่สุด ลุ้นรับรางวัล ดังนี้
 • ลุ้นรับรางวัลที่ 1 : จี้เพชร + สร้อยคอ (Infinity) จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท รวมมูลค่า 150,000 บาท
 • ลุ้นรับรางวัลที่ 2 : แหวนเพชร (Infinity) จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท รวมมูลค่า 60,000 บาท 
 • สงวนสิทธิ์การให้รางวัลเฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขการให้รางวัลเท่านั้น

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำตามเงื่อนไขให้สมบูรณ์
 • ผู้โชคดีตรวจสอบรายชื่อบน Facebook : Major Group
 • ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์ขอรับรางวัลผ่าน Inbox (Facebook : Major Group) ภายในภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. หรือเที่ยงวัน เท่านั้น
 • ผู้โชคดีต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตัวเอง ที่สำนักงานใหญ่ เมเจอร์รัชโยธิน ชั้น M  ผู้โชคดีเดินทางมารับของรางวัลที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ในวันที่ 6 มีนาคม 2563  เวลา 10.00 น. - 12.00 น. และ 14.00 น. – 18.00 น.
 • ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต พร้อมลงนามรับรอง “สำเนาถูกต้อง” เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับของรางวัล ในวันดังกล่าวเท่านั้น หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • กรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถมารับของรางวัลได้ด้วยตัวเอง ผู้โชคดีสามารถมอบอำนาจให้ให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยต้องเตรียมเอกสารรับรางวัล ดังนี้
  • หนังสือมอบอำนาจในการรับของรางวัล (กรณีมีการมอบอำนาจกระทำการแทน)
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ (สำเนาบัตรประชาชนผู้โชคดี)
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (สำเนาบัตรประชาชนผู้มารับแทน) 
  • เอกสารทุกแผ่นต้องลงนาม “สำเนาถูกต้อง” ทุกแผ่น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเป็นเงินสด กรณีที่ผู้โชคดีปฏิเสธการชำระภาษีดังกล่าว บริษัทถือว่าสละสิทธิ์ที่จะรับรางวัล
 • การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรม/ผู้ได้รับรางวัล ได้ยินยอมให้บริษัท มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์ เผยแพร่ และส่งต่อรายชื่อ และ/หรือข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง บริษัทในเครือ และ ผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยบริษัท ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะผู้โชคดี หรือ ผู้ร่วมรายการปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัท และไม่สามารถรับโอนของรางวัลได้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนรางวัล ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้พนักงานบริษัท เข้าร่วมรายการได้
 • ของรางวัลนี้ลูกค้าต้องชำระภาษีมูค่าเพิ่ม และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด และไม่อาจฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล
 • โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • หากบริษัท ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการจับรางวัลหรือรับของรางวัลโดยอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
 • หากผู้ได้รับรางวัลไม่มาติดต่อเพื่อรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ได้นัดไว้ หรือภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์

 

กิจกรรมแจก Hartbeat Major Love Box ฟรี ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
สาขาที่ร่วมรายการ : ทุกสาขาทั่วประเทศ

เงื่อนไข

 • ลูกค้าชมภาพยนตร์ทุก 1 ที่นั่ง รับ Hartbeat Major Love Box จากฮาร์ทบีท ฟรี 1 กล่อง บริเวณหน้าสาขาโรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • จำนวนจำกัด 60,000 กล่อง (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
 • สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด
 • สิทธ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ ส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่เเจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ : ทางทีมการตลาด ได้กระจาย Hart Beat Major Love Box ให้กับทางสาขาแล้ว สินค้าจะถึงสาขาภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563