HIGHLIGHT CONTENT

Major Thai Veterans Day 2020 ส่งมอบความสุขให้ทหารผ่านศึก

  • 8,469
  • 29 ม.ค. 2020

วันทหารผ่านศึก ทหารผ่านศึกดูหนังฟรี!!

แสดงบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกต่อพนักงาน
ลงทะเบียนกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อรับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง (ในราคา/โรงภาพยนตร์ปกติ)

 

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : 2-3 กุมภาพันธ์ 2563
สาขาที่ร่วมรายการ : ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

เงื่อนไข

- แสดงบัตรทหารผ่านศึก ต่อพนักงานที่ Box Office หรือ M Corner เพื่อรับสิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง (ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติ และที่นั่งปกติ)

- 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ เฉพาะแถว E และ แถว F ที่นั่งปกติและโรงภาพยนตร์ระบบปกติ ไม่สามารถอัพเกรดที่นั่งได้

- ใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ได้ ภายในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น

- จำนวนจำกัด 10,000 สิทธิ์

- รับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์เท่านั้น

- บัตรชมภาพยนตร์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

- โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่เเจ้งให้ทราบล่วงหน้า