HIGHLIGHT CONTENT

Major Pepsi Football Cup Special Set

  • 2,888
  • 15 พ.ย. 2022

เชียร์ฟุตบอลโลกปีนี้ไปกับ Major Pepsi Football Cup Special Set
เตรียมพบกับ Football Cup Special Set ประกอบด้วย
       • ป๊อปคอร์น 64 ออนซ์ 2 กล่อง น้ำอัดลม 44 ออนซ์ 1 แก้ว
       • แก้ว Pepsi Football Cup  บรรจุน้ำอัดลม 22 ออนซ์ 1 แก้ว

เริ่มจำหน่าย 15 พ.ย. - 31 ธ.ค. 65 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
รีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้ที่ ณ จุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์ใน Major Cineplex ทุกสาขา และที่ Delivery เท่านั้น