HIGHLIGHT CONTENT

Major MOMent 12 สิงหาคม 2563 นี้ คุณแม่ดูหนังฟรี ทุกสาขาฯทั่วประเทศ

 • 8,360
 • 10 ส.ค. 2020

 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ชวนคุณลูกพาคุณแม่ดูหนัง สร้างช่วงเวลาดีๆร่วมกัน
กับ Major MOMent 12 สิงหาคม 2563 นี้ คุณแม่ดูหนังฟรี ทุกสาขาฯทั่วประเทศ

 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ชวนคุณลูกพาคุณแม่ดูหนัง สร้างช่วงเวลาดีๆร่วมกัน กับ Major MOMent 12 สิงหาคม 2563 นี้

 • แม่ดูหนังฟรี 1 ที่นั่ง เมื่อลูกซื้อตั๋วหนัง 1 ที่นั่ง
 • ลูกรับเข็มกลัดดอกมะลิ 1 ดอก จากสภาสังคมสงเคราะห์ ฟรี เพียงแสดงตั๋วหนัง 1 ที่นั่ง เพื่อมอบให้กับคุณแม่แทนคำบอกรัก (จำนวนจำกัด)
 • คุณแม่อายุ 60 ปีขึ้นไป สมัครหรือต่ออายุ M Gen Freedom ฟรี

 

ระยะเวลากิจกรรม: เฉพาะวันที่ 12 สิงหาคม 2563

สาขาที่ร่วมรายการ: โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศฯ

 

รายละเอียดเงื่อนไข

 1. โปรโมชั่นวันแม่ 12 สิงหาคม แม่ดูหนังฟรี 1 ที่นั่งเมื่อลูกซื้อ 1 ที่นั่ง 
 2. ภาพยนตร์ที่เลือกใช้สิทธิ์ซื้อ 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง ต้องเป็นเรื่อง และ รอบฉายเวลาเดียวกันเท่านั้น สำหรับ ที่นั่งปกติ หรือ ฮันนีมูน ในระบบปกติ และโรงภาพยนตร์ปกติ เท่านั้น (ระบบพิเศษ IMAX, 4DX, Screen X, 3D และ โรงภาพยนตร์คิดส์ ซีนีมาไม่สามารถร่วมรายการได้)
 3. ลูกค้าทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์ ซื้อ1ที่นั่ง ฟรี 1 ทีนั่ง ได้ที่Booth M GEN เพื่อนำบาร์โค้ต มาสแกนรับสิทธิ์ที่ ตู้ E-Ticket เท่านั้น โดยต้องทำการซื้อตั๋วและชมภาพยนตร์ในรอบวันที่ 12 สิงหาคม
 4. โปรโมชั่นนี้ 1 คน/สิทธิ์
 5. โปรโมชั่นนี้สำหรับวันที่ 12 สิงหาคม 2563 โรงภาพยนตร์ เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
 6. โปรโมชั่นนี้ไม่เข้าร่วมกับผู้ประกอบการค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของเมเจอร์ ซีนีเพล็ก กรุ้ป   (Merchants)
 7. ภาพยนตร์บางเรื่องขอสงวนสิทธิ์ไม่ร่วมรายการฯ เช็ครายละเอียดเพิ่มเติม www.majorcineplex.com
 8. สำหรับการสมัครบัตร หรือต่ออายุ บัตร M GEN Freedom ฟรี ลูกค้าจะต้องมีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น) รับสิทธิ์ได้ที่ Booth M GEN
 9. ลูกแสดงตั๋วหนัง 1 ที่นั่ง รับเข็มกลัดดอกมะลิ จาก สภาสังคมสงเคราะห์ (จำนวนจำกัด)
 10. ลูกค้าต้องปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ที่ทางโรงภาพยนตร์กำหนด
 11. โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด