HIGHLIGHT CONTENT

ซื้อนมข้นหวานมะลิ Easy Squeeze 3 หลอด รับตั๋วชมภาพยนตร์ น้อง.พี่.ที่รัก ฟรี 1 ที่นั่ง!

  • 34,670
  • 04 พฤษภาคม 2018

ซื้อนมข้นหวานมะลิ Easy Squeeze 3 หลอด (มูลค่า 63 บาท) ที่ 7-Eleven
นำใบเสร็จ รับตั๋วชมภาพยนตร์ น้อง.พี่.ที่รัก ฟรี 1 ที่นั่ง (มูลค่า 180 บาท)

ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา ทั่วประเทศจำนวน 10,000 ที่นั่ง
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน -16 พฤษภาคม 2561

เงื่อนไข
1. ซื้อนมข้นหวานมะลิ Easy Squeeze 3 หลอด (มูลค่า 63 บาท) ขึ้นไป ที่ 7-Eleven ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 - 16 พฤษภาคม 2561
2. นำใบเสร็จไปยื่นที่บูธ MGEN เพื่อรับ CODE สำหรับชมภาพยนตร์เรื่อง น้อง.พี่.ที่รัก.ฟรี 1 ที่นั่ง(มูลค่า 180 บาท)
3. นำCODEที่ได้ไปแลกรับสิทธิ์ที่ตู้ E-TICKETเพื่อชมภาพยนตร์เรื่อง น้อง.พี่.ที่รัก. ฟรี 1 ที่นั่ง(มูลค่า 180 บาท)ในระบบปกติ (Digital 2D) เท่านั้น ไม่สามารถอัพเกรดที่นั่งได้      
4. 1 ใบเสร็จการซื้อนมข้นหวานมะลิ Easy Squeeze 3 หลอด (มูลค่า 63 บาท) ขึ้นไป ที่ 7-Eleven ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
5. จำนวนจำกัด 10,000 ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2561
6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ ยกเว้น movie Day
7. ไม่จำกัดจำนวนที่นั่งในการแลกขึ้นอยู่กับจำนวนใบเสร็จที่ครบตามเงื่อนไข
8. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็น voucher หรือเงินสดได้สงวนสิทธิ์