HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล MAJOR Glorious Movie Angpao 2017 ลุ้นรับอั่งเปา ดิจิตอล และ GOLD MASTER

  • 14,977
  • 04 มี.ค. 2017

MAJOR Glorious Movie Angpao 2017
ชมภาพยนตร์ทุกที่นั่ง ลุ้นรับอั่งเปา ดิจิตอล และลุ้นโชคใหญ่ GOLD MASTER

วิธีการรับสิทธิ์
ลูกค้าที่ซื้อตั๋วหนังในระหว่างวันที่ 23 - 31 ม.ค. 2560 ทุกที่นั่ง มีสิทธิ์รับอั่งเปาดิจิตอล ลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกช่องทาง เปิดรับซองอั่งเปาดิจิตอล (บัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ /1 สิทธิ์)

ลุ้นโชคชั้นที่ 1 รับอั่งเปา อั่งเปาดิจิตอล ประกอบด้วย

Blue O  
● อั่งเปา ดิจิตอล เล่นโบว์ลิ่ง1 เกมฟรี 1 เกม
เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
● โปรดแสดงโค้ดเพื่อรับสิทธิ์ โยนโบว์ลิ่ง 1 เกม ฟรี 1 เกม(ไม่รวมค่าบริการรองเท้าและถุงเท้า)
● สงวนสิทธิ์ 1 โค้ด /ท่าน  / วันเท่านั้น
● โค้ดนี้สามารถใช้ได้ที่ บลูโอ ริธึม แอนด์โบว์ล และ เมเจอร์ โบว์ล ฮิตทุกสาขา
● โค้ดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก บัตรส่วนลด ทัวร์นาเมนท์ ลีกส์และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้- โค้ดนี้ไม่สามารถซื้อ ขาย แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีที่มีการตรวจสอบพบว่ารหัส Barcode ไม่ถูกต้อง หรือมีการใช้งานไปแล้ว นำกลับมาใช้ซ้ำ หรือมีการทำซ้ำดัดแปลงแก้ไข
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกโค้ดของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ร้องคาราโอเกะ 1 ชั่วโมง ฟรี 1 ชั่วโมง
เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
● โปรดแสดงโค้ดเพื่อรับสิทธิ์ ร้องคาราโอเกะ 1 ชั่วโมง ฟรี 1 ชั่วโมง
● สงวนสิทธิ์ 1 โค้ด /ห้อง / วันเท่านั้น (เฉพาะห้องไซส์ Mหรือ L)
● โค้ดนี้สามารถใช้ได้ที่ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล และ เมเจอร์ โบว์ล ฮิต ทุกสาขา
● โค้ดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก บัตรส่วนลด หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
● โค้ดนี้ไม่สามารถซื้อ ขาย แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
● บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกโค้ดของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เล่นโบว์ลิ่งฟรี 1 เกม
เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
● โปรดแสดงโค้ดเพื่อรับสิทธิ์ โยนโบว์ลิ่งฟรี 1 เกม (ไม่รวมค่าบริการรองเท้าและถุงเท้า)
● ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าธรรมเนียมโบว์ลิ่ง20บาท
● สงวนสิทธิ์ 1 โค้ด  /ท่าน  / วัน เท่านั้น
● โค้ดนี้สามารถใช้ได้ที่ บลูโอ ริธึม แอนด์โบว์ล และ เมเจอร์ โบว์ล ฮิตทุกสาขา
● โค้ดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก บัตรส่วนลด ทัวร์นาเมนท์ ลีกส์และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้  
● โค้ดนี้ไม่สามารถซื้อ ขาย แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกโค้ดของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ร้องคาราโอเกะ ฟรี 1 ชั่วโมง
เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
● โปรดแสดงโค้ดเพื่อรับสิทธิ์ ร้องคาราโอเกะ ฟรี 1 ชั่วโมง
● ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าธรรมเนียมคาราโอเกะ 50บาท
● สงวนสิทธิ์ 1 โค้ด /ห้อง / วันเท่านั้น (เฉพาะห้องไซส์ M หรือ L)
● โค้ดนี้สามารถใช้ได้ที่ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล และ เมเจอร์ โบว์ล ฮิต ทุกสาขา
● โค้ดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก บัตรส่วนลด หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
● โค้ดนี้ไม่สามารถซื้อ ขาย แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
● บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกโค้ดของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อ Couple Value Set
เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
● โค้ดนี้ใช้เป็นส่วนลดเงินสด 50 บาท เมื่อซื้อ Couple Value set ในราคาปกติ
● โค้ดนี้สามารถใช้แลกรับสิทธิ์ได้ 1 ใบ / 1 สิทธิ์
● โค้ดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
● โค้ดนี้ไม่สามารถแลก, เปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีที่มีการตรวจสอบพบว่ารหัส Barcode ไม่ถูกต้อง หรือมีการใช้งานไปแล้ว นำกลับมาใช้ซ้ำ หรือมีการทำซ้ำดัดแปลงแก้ไข
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
● หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2560


เล่น Fitness ฟรี 7 วัน และครูฝึกสอนส่วนตัว 1 ครั้ง
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
● โปรดแสดงสิทธิพิเศษนี้ทุกครั้ง ก่อนรับบริการ พร้อมแสดงบัตรประชาชน
● สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
● สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคลับที่ลงทะเบียนเท่านั้น       
● 1 สิทธิ ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 ครั้งสำหรับการเข้าใช้บริการ
● ผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์นี้ จะต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
● สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนครั้งแรก
● สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่ วี ฟิตเนส ทุกสาขา (ยกเว้น WE Signature clubs)
● บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


ลุ้นโชคชั้นที่ 2 ดูหนังทุกที่นั่ง มีสิทธิ์ลุ้นชิงทองคำ GOLD MASTER GIFT พระสังกัจจายน์ จำนวน 10 รางวัล

เงื่อนไข
● ลูกค้าที่ซื้อตั๋วหนังในระหว่างวันที่ 23 – 31 ม.ค. 2560 ทุกที่นั่ง มีสิทธิรับอั่งเปาดิจิตอล ผ่านทางระบบออนไลน์ (บัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ /1 สิทธิ์)
● กติกาการเข้าร่วมรายการและรางวัล เป็นไปตามข้อกำหนดในเงื่อนไขอั่งเปาดิจิตอลเท่านั้น
● ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์รับโชคอั่งเปาชั้นที่ 1 และมีสิทธิ์ลุ้นโชคชั้นที่ 2 GOLD MASTER GIFT โกลด์ มาสเตอร์ กิ๊ฟท์พระสังกัจจายน์ จำนวน 10 รางวัล มูลค่ากว่า 200,000 บาท สนับสนุนโดย https://www.facebook.com/GoldMaster24K/ Line: @goldmaster
● จับรางวัลและประกาศผลรางวัลภายใน 28 กุมภาพันธ์ ผ่านทาง www.majorcineplex.com
● ผู้ที่จะลงทะเบียนร่วมกิจกรรมชิงรางวัลมูฟวี่อั่งเปา ดิจิตอล ต้องกรอกรายละเอียดผ่านทางออนไลน์ให้ครบถ้วน พร้อมเก็บตั๋วหนังเป็นหลักฐาน สำหรับการรับรางวัลในการรับทองคำ
● ผู้ได้รับรางวัลทองคำ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล
● ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนมือ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
● พนักงานในเครือ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
● บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัล สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
● บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล การจับรางวัล เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดในรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
● บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีที่มีการตรวจสอบพบว่ารหัส Barcode ไม่ถูกต้อง หรือมีการใช้งานไปแล้ว นำกลับมาใช้ซ้ำ หรือมีการทำซ้ำดัดแปลงแก้ไข
● ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

ทองคำ GOLD MASTER GIFT พระสังกัจจายน์ จำนวน 10 รางวัล

1 คุณชยารักษ์ นิลสลับ 

2 คุณSuthep Permpoonmahasan 

3 คุณสุขพรรษา สีแดง 

4 คุณภูมิพัฒน์ ตันติอลงการ  

5 คุณสันติ อินทิแสง

6 คุณฐะปะนีย์ ดีสม 

7 คุณกิตติเชษฐ์ พูลลาภ 

8 คุณสมเกียรติ กิ่งสำโรง  

9 คุณจักรพันธ์ เสงี่ยมพันธ์ 

10 คุณรัชชนนท์ ทรัพย์ชนะกุล