HIGHLIGHT CONTENT

เปิดสาขาใหม่ เมเจอร์ สาขา บิ๊กซี สัตหีบ ลุ้นโชคใหญ่รถจักรยานยนต์ Yamaha Qbix 1รางวัล

  • 7,300
  • 03 เม.ย. 2018
ดูหนังทุก 2 ที่นั่ง หรือ ซื้อชุดป๊อปคอร์น ครบ 200 บาท
ลุ้นโชคใหญ่รถจักรยานยนต์ Yamaha Qbix 1รางวัล  
และบัตรชมภาพยนตร์ 50 รางวัล/รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ากว่า 70,000 บาท
สนับสนุนโดย บจก.มิตรยนต์พัทยา
กิจกรรมตั้งแต่ เม.ษ. - 30 มิ.ย. 2561 จับรางวัลวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 และประกาศรายชื่อ 18 กรกฎาคม 2561 ทาง www.majorcineplex.com

 
เงื่อนไข • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล (เฉพาะรถจักรยานยนต์) • พนักงานของบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และคณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาขนตรงกับที่ระบุคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า