HIGHLIGHT CONTENT

M PASS เสริมความมั่งมีต้อนรับตรุษจีน 9-11 กุมภาพันธ์ 67

  • 447
  • 08 ก.พ. 2024

M PASS เสริมความมั่งมีต้อนรับตรุษจีน 9-11 กุมภาพันธ์ 67

ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 67 - 11 กุมภาพันธ์ 67

     สมัครบัตร M PASS เสริมความมั่งมี รับทันทีอั่งเปาสุดคุ้ม 
1. สมัครรายเดือน และ ราย 3 เดือน รับฟรี น้ำอัดลม ขนาด 32 oz 1 แก้ว  
2. สมัคร รายปี รับฟรี  Combo Set 1 ชุด ประกอบด้วย น้ำอัดลมขนาด 32 oz 1 แก้ว และ ป๊อปคอร์นขนาด 46 oz 1 กล่อง

เงื่อนไข
- สำหรับสมาชิก M PASS ที่สมัคร รายเดือน รายสามเดือน และ รายปี  ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 67
- สำหรับการสมัครแพ็กเกจนักเรียน-นักศึกษา และ แพ็กเกจบุคคลทั่วไป
- สำหรับการสมัครแพ็กเกจรายเดือน และ ราย 3 เดือน รับฟรี น้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว มูลค่า 90 บาท
- สำหรับการสมัครแพ็กเกจรายปี รับฟรี Combo Set 1 ชุด ประกอบไปด้วย น้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว และ ป๊อปคอร์นขนาด 46 ออนซ์ 1 กล่อง  มูลค่า 190 บาท
- สมาขิก 1 ท่าน / 1 สิทธิ์
- สามารถใช้สิทธิ์โดยแสดงบัตร M PASS ที่จุดจำหน่าย ป๊อปคอร์น ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 67
-เงื่อนไขการสมัคร M PASS และ เงื่อนไขโปรโมชั่น เป็นไปตามที่ บริษัทฯ กำหนด  
-โปรโมชั่นสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า