HIGHLIGHT CONTENT

M Gen Summer รับแต้มเย็นชื่นใจ ดูครบ 10 ที่นั่ง รับเพิ่ม100 คะแนน

  • 5,381
  • 09 เม.ย. 2018

สมาชิก M Gen   ดูหนังครบ 4 ที่นั่ง รับคะแนนเพิ่ม 30 คะแนน
หรือ ดูหนังครบ 7 ที่นั่ง รับคะแนนเพิ่ม 60 คะแนน
หรือ ดูหนังครบ 10ที่นั่ง รับคะแนนเพิ่ม 100 คะแนน

เงื่อนไข
- สำหรับสมาชิกบัตร  M GEN ทุกคลับ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
- สมาชิก M GEN รับคะแนนสะสม เมื่อชมภาพยนตร์ครบตามที่กำหนด (ไม่จำกัด ภาพยนตร์ 
ทุกประเภทที่นั่ง   ทุกระบบการฉาย)
- ตั๋วหนังที่มีมูลค่า น้อยกว่า 50 บ. (รวมถึงการใช้บัตร Complimentary / Gift Voucher / Gift card / Gold card / Platinum card ทั้งที่มีการจ่ายค่าภาษีและบริการเพิ่ม หรือจ่ายส่วนต่างในการอัพเกรด ที่นั่ง หรือ ระบบฉาย หรือใช้โปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ ) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
- สมาชิก 1 คน / สิทธิ์
- คะแนนพิเศษ เข้าวันที่ 10 พ.ค. 61