HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M Gen student ดูหนังสะสมครบ 4 ที่นั่ง รับคะแนนพิเศษ 50 คะแนน

  • 14,416
  • 28 ก.พ. 2017

เงื่อนไข

  • สำหรับสมาชิก M GEN student เท่านั้น
  • สมาชิกที่ดูหนังสะสม ครบ 4 ที่นั่ง  ในระหว่างวันที่ 1 – 31 มี.ค. 60 รับคะแนนเพิ่ม 50 คะแนน
  • ตั๋วหนังที่มีมูลค่า น้อยกว่า 50 บ. หรือใช้บัตร Complimentary / Gift Voucher / Gift card / Gold card / Platinum card (ทั้งที่มีการจ่ายค่าภาษีและบริการเพิ่ม หรือจ่ายส่วนต่างในการอัพเกรด ที่นั่ง หรือ ระบบฉาย ) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
  • คะแนนพิเศษ จะเข้าในระบบวันที่ 7 เม.ย. 60
  • สมาชิก 1 ท่าน/สิทธิ์