HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN รับคะแนนพิเศษ 7 เท่า เมื่อชมภาพยนตร์ในวันที่ 7 เดือน 7 ปี 2017

  • 32,513
  • 29 มิ.ย. 2017

สมาชิก M GEN  รับคะแนนพิเศษ 7 เท่า  เมื่อชมภาพยนตร์ในวันที่ 7 เดือน 7 ปี 2017

 

เงื่อนไข

- สำหรับสมาชิก M GEN ทุกคลับ

- รับคะแนนพิเศษ 7 เท่า เมื่อชมภาพยนตร์ เรื่องใด ก็ได้ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2017

- คะแนนพิเศษสำหรับการซื้อตั๋วหนังเท่านั้น ไม่รวมการซื้อตั๋วล่วงหน้า การซื้อสินค้า concession

- คะแนนพิเศษจะเข้าในระบบโดยอัตโนมัติ